Önszabályozás

A Generikus Egyesület tagvállalatai elkötelezettek, hogy a jogszabályok és az iparági önszabályozáson túlmenően a legmagasabb etikai normákhoz tartsák magukat. Tagvállalataink etikus működésének részét képezik az európai generikus gyógyszeripari vállalatokat tömörítő Medicines for Europe Magatartási Kódexében, valamint a magyarországi gyógyszeripari vállalatokat összefogó négy szövetség közös Kommunikációs és Etikai Kódexében foglalt alapelvek és kötelezettségvállalások alkalmazása a mindennapok során. Az etikus működés átláthatóságát biztosítja továbbá a Medicines for Europe Magatartási Kódexén alapuló Transzparencia Kódexünk is.

Az etikus működést elősegítendő jött létre 2019-ben az Egyesület tagvállalatainak compliance szakembereit összefogó munkacsoportunk, mely rendszeres üléseivel lehetővé teszi tartalmas párbeszédek indítását az etikával kapcsolatos kérdésekről.

A Transzparencia Kódex kapcsán felmerülő kérdések megvitatására a Transzparencia Bizottság ad fórumot.

Gyógyszer-kommunikáció Etikai Bizottsága

Etikus promóció

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a „Védettség” Oltóanyag és Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesülete és a Generikus Gyógyszergyártók és Gyógyszerforgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete (továbbiakban: Szövetségek) 2012. márciusában közös Etikai Kódexet írtak alá, valamint létrehozták a Szövetségek Kommunikációs Etikai Bizottságát (KEB).

A Szövetségek külön-külön már ezt megelőzően is alkalmaztak saját tagságukra vonatkozó magatartási kódexeket. A hazai gyógyszeripar történetében 1990 óta ez a legszélesebb olyan összefogás, amikor a gyógyszeripari vállalatokat tömörítő legjelentősebb érdekképviseletek vezető tisztségviselői együttesen demonstrálták elkötelezettségüket az átlátható és etikus kereskedelemért, valamint a minden eddiginél hatékonyabb, hazai és nemzetközi viszonylatban is példa értékű önszabályozásért.

Az etikai ügyekkel kapcsolatos teendők szakmai előkészítése egy, a gyógyszeripartól független elnök kezében összpontosul, egyben ő felel az Etikai Kódex szigorú betartatásáért is.

A KEB Elnöke: Dr. Koncz József

Levelezési cím

Kommunikációs Etikai Bizottság,
1134. Budapest, Lehel utca 11. I. em. 111.

info@etikusgyogyszer.hu
etikusgyogyszer.hu

A Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe egy folyamatosan megújuló, az adott jogszabályi és szakmai környezetnek megfelelően változni képes Kódex. A gyártói szövetségek közgyűlései által elfogadott egységes szerkezetű Etikai Kódex 2021. február 1-től hatályos.

A Szövetségek tagvállalatai a Kódex szó szerinti előírásait és a Kódex szellemét magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. Betartását és alkalmazását ajánlják minden más, Magyarországon a gyógyszergyártás, -kereskedelem, -reklámozás és -kommunikáció területén működő, a Szövetségekhez nem tartozó természetes és jogi személyek részére is.
A Kódex aláíróihoz bármely gyógyszerpiaci szereplő, illetve ezek szövetsége csatlakozhat.

2020. évben etikai vétséget megállapító jogerős határozat nem született, így a KEB a Kódex 5. Fejezet 2.3.8. pontjában megjelölteknek megfelelően jelentést nem tudott készíteni, ezért a KEB Elnöke tájékoztatja a szövetségeket azokról az ügyekről, amelyekkel összefüggésben a vélt vagy valós kereskedelmi gyakorlatnak a kódex-szel való összhangját vizsgálta.

A Generikus Egyesület KEB Tagjai:

Dr. Gulyás Helga (TEVA Gyógyszergyár Zrt.)
Dr. Baffy Zsolt (KRKA Magyarország Kft.)
Dr. Kánai Zoltán(Kéri Pharma Hungary Kft.)
Kondics Krisztián (Sandoz Hungária Kft.)

Transzparencia Bizottság

Egyesületünk szervezésének és erőfeszítéseinek köszönhetően megalakult a Transzparencia Bizottság (Medicines for Europe ajánlásra) és megválasztásra kerültek a tisztségviselői. (Az Elnököt 2018. óta a Generikus Egyesült adja dr. Oros Dóra személyében.)

A Transzparencia Bizottság képviseli a Transzparencia Együttműködést: Kivizsgálja a panaszokat, valamint – a Generikus Transzparencia Kódex előírásainak alkalmazásával – elbírálja a Generikus Transzparencia Kódex szabályaiba ütköző vitás ügyeket.

A Transzparencia Bizottság folyamatosan segíti a tagvállalatokat a helyes Transzparencia táblázat kialakításában, illetve az Együttműködési Megállapodás adatvédelemre és az Egészségügyi Szakemberek hozzájárulásaira vonatkozó részeinek egységes alkalmazása érdekében iránymutatást is adott ki /3/2019. (09.04. sz. TB határozat).

Egyesületünk Workshopot tartott, melynek keretein belül a Bizottság tagjai -a Generikus Transzparencia Kódex implementációjához- gyakorlati tapasztalatokat osztottak meg a résztvevőkkel annak érdekében, hogy közzétételi kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni.

 

A TB tagjai elkészítették az új GENERIKUS TRANSZPARENCIA KÓDEX-et, mely a Magyosz és a Generikus Egyesület Közgyűlésén elfogadásra került, 2020. október 1-től hatályos.

A Generikus Egyesület Transzparencia Bizottsági Tagjai:

Dr. Oros Dóra

(Elnök)

Darázs Judit

(Mylan EPD Kft.)

Kondics Krisztián

(Sandoz Hungária Kft.)