Generikus Egyesület

A Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja, megjelenítse és képviselje hazánkban a generikus gyógyszeripari ágazatot, erősítse az ágazatban rejlő potenciált és lehetőséget.

Az Egyesületről

A Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja, megjelenítse és képviselje hazánkban a generikus gyógyszeripari ágazatot, erősítse az ágazatban rejlő potenciált és lehetőséget.

Tagvállalataink nélkülözhetetlen generikus és biohasonló gyógyszerekkel látják el a magyar betegeket, a betegeket kezelő orvosokat, egészségügyi dolgozókat és az egész egészségügyi rendszert. Gyógyszereink jobb hozzáférhetősége érdekében igyekszünk költséghatékonyabb technológiákat és módszereket kidolgozni. Szeretnénk ezzel megkönnyíteni a hozzáférést a leghatékonyabb gyógyszeres terápiákhoz, segítve a betegek jobb életminőségét és a hosszabb életet.

 

A Generikus Egyesület már egészen korán, 2015-ben csatlakozott az európai generikus és biohasonló gyógyszeripar hivatalos képviselő-testületéhez a Medicines for Europe-hoz (elődje a European Generic Medicines Association), mely fontos konzultatív szerepet tölt be az európai egészségügyi politika kialakításában. Lehetőségeinkhez mérten ezen stratégiát követve igyekszünk támogatni és segíteni a hazai egészségpolitikát, benne a biztonságos gyógyszerellátás fenntartását, miközben igyekszünk megtartani a gyógyszeripar, benne a generikus gyógyszeripar versenyképességét. Ennek megfelelően tisztségviselőink az Egyesület képviseletében számos jogalkotói és hatósági egyeztetésen jelen vannak.

A KEB-ről

Etikus promóció

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a „Védettség” Oltóanyag és Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesülete és a Generikus Gyógyszergyártók és Gyógyszerforgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete (továbbiakban: Szövetségek) 2012. márciusában közös Etikai Kódexet írtak alá, valamint létrehozták a Szövetségek Kommunikációs Etikai Bizottságát (KEB).

A Szövetségek külön-külön már ezt megelőzően is alkalmaztak saját tagságukra vonatkozó magatartási kódexeket. A hazai gyógyszeripar történetében 1990 óta ez a legszélesebb olyan összefogás, amikor a gyógyszeripari vállalatokat tömörítő legjelentősebb érdekképviseletek vezető tisztségviselői együttesen demonstrálták elkötelezettségüket az átlátható és etikus kereskedelemért, valamint a minden eddiginél hatékonyabb, hazai és nemzetközi viszonylatban is példa értékű önszabályozásért.

Biosimilar gyógyszerek

A biológiai gyógyszer túlnyomóan fehérje/polipeptid alapú termék, amelynek hatóanyaga vagy élő szervezetből származik, vagy élő szervezet állítja azt elő. A biohasonló gyógyszer (biosimilar) olyan gyógyszerkészítmény, amely egy már engedélyezett biológiai gyógyszerhez („biológiai referenciagyógyszer”), ezen belül annak hatóanyagához alapvetően hasonló.

N

Biohasonló gyógyszerek

N

Biológiai referenciagyógyszerek

A biohasonló és a biológiai referenciagyógyszert

általában ugyanolyan gyógyszerformában és adagban alkalmazzák ugyanazon betegségek kezelésére. Mivel a biohasonló és a biológiai referenciagyógyszer csak hasonló, de teljes azonosságuk a molekula összetettsége miatt nem igazolható, ezért a biohasonlósági alapon történő gyógyszerengedélyezés szigorú tudományos megalapozottságot és nagy körültekintést igényel.
A különféle krónikus megbetegedések gyógyítására szolgáló gyógyszerkészítmények egyre nagyobb hányadát teszik ki a biotechnológiai eredetű gyógyszerek. A nemzetközi elemzések azt mutatják, hogy a biotechnológiai eredetű készítmények piaca éves szinten 12-15%-kal növekszik.

A biotechnológiai eredetű készítmények

árszintje általában magasabb, mint a hagyományos kémiai úton előállított kismolekulás gyógyszereké, tekintettel a nagyobb kutatás-fejlesztési ráfordításokra, az általuk megcélzott kisebb létszámú betegpopulációkra, a molekuláris szintű komplexitás miatti fokozott biztonságossági követelményekre, valamint ezzel összefüggésben a magasabb előállítási költségekre.

Hírek

Hírek & Publikációk

Székhely

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Dr. Gaszner Péter elnök elnok@generikusegyesulet.hu

Dr. Oros Dóra igazgató igazgato@generikusegyesulet.hu

Kommunikációs Etikai Bizottság tagok

Dr. Gulyás Helga
Dr. Baffy Zsolt
Dr. Kánai Zoltán
Kondics Krisztián

info@generikusegyesulet.hu